Komitet Naukowy Konkursu

Opublikowany : 11.01.2016 r.

Konkurs wiedzy o Gdyni ma swój Komitet Naukowy, odpowiadający za poprawność merytoryczną i prawidłowość rozstrzygnięć, gwarantujący właściwy dobór źródeł będących bazą pytań konkursowych oraz rozstrzygający ewentualne wątpliwości.

Chcąc zapewnić wysoki poziom konkursu i zapewnić opiekę ekspercką nad zawartością merytoryczną, do udziału w pracach Komitetu Naukowego zaproszenie otrzymali:

prof dr hab Tadeusz Palmowski – wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Geografii UG

dr inż. arch Marek Stępa – wiceprezydent Gdyni, wykładowca akademicki, urbanista

dr Jacek Friedrich – Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni

dr Jarosław Kłodziński – radny miasta, badacz dziejów Gdyni, wykładowca akademicki

Małgorzata Sokołowska – dziennikarka, publicystka, autorka szeregu publikacji o Gdyni.