O jubileuszu

Opublikowany : 14.01.2016 r.

90-fotozzt

Gdynia kończy w tym roku 90 lat. W porównaniu z najstarszymi polskimi miastami to wiek absolutnie juniorski i nieporównywalny, dla nas natomiast to cała historia. Historia pokoleń ludzi, którzy przez wieki zamieszkiwali tę niewielką rybacką wioskę, historia tych, którzy podzielili się miejscem z nowymi mieszkańcami, którzy masowo przyjeżdżali budować port, a z nim – miasto. Wreszcie historia tych, którzy to miasto tworzyli, modernizowali, nadawali mu charakter i niezwykłą dynamikę. Historia tych, którzy bronili polskiego wybrzeża, tych, którzy zostali wyrzuceni ze swoich domów przez okupantów i otrzymali zakaz powrotu, wreszcie historia kolejnych pokoleń zmagających się z trudnymi czasami Polski powojennej, historia Grudnia 70 i Sierpnia 80. I wreszcie historia kolejnych niezwykłych i nieprawdopodobnie dynamicznych zmian – zagospodarowywania wolności i samorządności.

I tak jak wspólnym wysiłkiem Gdynia powstawała i zyskiwała swoją tożsamość, tak i teraz powinna wspólnie świętować. Chcemy, by 2016 rok obfitował w wydarzenia odwołujące się do wspólnoty przeżyć i tożsamości, by zapraszał do aktywnego uczestnictwa, a nie tylko – obserwowania. Chcemy przeżyć ten jubileusz jako sumę aktywności środowisk, wspólnot, organizacji, dzielnic, a nie – sztywno zapisane w dokumentach obchody. Radości i dumy się nie dekretuje – można jedynie tworzyć warunki do jej wspólnego okazywania i celebrowania i to chcemy czynić.

90 lecie Gdyni to szereg przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i odwołujących się do naszej pamięci i tożsamości. Do udziału w tych wydarzeniach i ich współtworzenia serdecznie zapraszamy każdego, kto Gdynię nosi w sercu, kto jest dumny z jej dorobku i charakteru, każdego, kto chce by ten jubileusz był i jego udziałem.

 

Świętujmy razem – powodów do mądrej radości nigdy nie jest za wiele!

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni