Pytania sprawdzające

Opublikowany : 11.01.2016 r.

Poniżej kilka pytań. Jeśli odpowiedzi na nie nie sprawiają Państwu większego kłopotu, pora się zgłosić do konkursu. Jeśli sprawiły – pora się zgłosić, a w oczekiwaniu na konkurs uzupełnić wiedzę. Polecamy zakładkę „Źródła”

  1. Podaj dokładną datę uzyskania praw miejskich przez Gdynię
  2. Ile jest dzielnic w Gdyni?
  3. Jaki jest najwyższy punkt w Gdyni (nie chodzi o budynek)?
  4. Jak symbolicznie został nazwany w piosence Zbyszek Godlewski, zastrzelony w Grudniu 70 i niesiony na drzwiach do Urzędu Miasta?
  5. Jaką nazwę nosiła Gdynia w okresie okupacji hitlerowskiej?
  6.  W jakiej dzielnicy znajdowało się kino „Fala”?
  7. Kto był Prezydentem Gdyni w latach 1990 – 1998?
  8. Jak nazywa się rzeka, która przepływa przez miasto i wpada do Zatoki Gdańskiej 70 m na północ od mola orłowskiego?
  9. Jak nazywał się pierwszy burmistrz Gdyni?
  10. Jak brzmi nazwa gdyńskiego, legendarnego night clubu, o którym w latach 80-tych zespół Lady Pank śpiewał piosenkę?

====================================================================

Pytania z finału konkursu wiedzy  Gdyni – uczniowie szkół podstawowych

======================================================================

Pytania z finału konkursu wiedzy  Gdyni – uczniowie szkół gimnazjalnych

=======================================================================

Pytania z finału konkursu wiedzy  Gdyni – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

=========================================================================

Pytania z  I etapu konkursu wiedzy o Gdyni

1. Jaką powierzchnię zajmuje Gdynia?
a) 13,5 km2     b) 33 km2    c) 135 km2    d) 330 km2

2. Która z gdyńskich dzielnic zajmuje największy pod względem powierzchni obszar?
a) Chylonia    b) Pustki Cisowskie – Demptowo    c) Chwarzno – Wiczlino    d) Wielki Kack

3. Ile jest dzielnic w Gdyni?
a) 19    b) 21    c) 22    d) 24

4. Ilu jest radnych w Gdyni?
a) 15    b) 22    c) 28    d) 50

5. Ile w zaokrągleniu (w zł) wynosi budżet Gdyni?
a) 130 milionów    b) 650 milionów    c) 1 miliard    d) 1,3 miliarda

6. Jaki procent powierzchni Gdyni stanowią lasy i tereny zielone?
a) 15%    b) 25%    c) 35%    d) 45%

7. Ile jest publicznych szkół podstawowych w Gdyni (poza muzyczną)?
a) 19    b) 32    c) 48    d) 49

8. W którym roku Śródmieście Gdyni zostało uznane za Pomnik Historii?
a) 1974    b) 2005    c) 2012    d) 2015

9. Kto jest „najświeższym” (najpóźniej chronologicznie uhonorowanym) Honorowym Obywatelem Gdyni?
ERNEST BRYLL

10. Ile kobiet jest wśród Honorowych Obywateli Gdyni?
a) zero    b) jedna    c) dwie    d) pięć

11. Ile kobiet jest obecnie w składzie Rady Miasta Gdyni?
a) 2    b) 6    c) 11    d) 13

12. Która z wymienionych dzielnic Gdyni nie ma granicy z inną gminą?
a) Pustki Cisowskie – Demptowo    b) Babie Doły    c) Chylonia    d) Mały Kack

13. Na którym gdyńskim cmentarzu została pochowana Anna Przybylska?
a) Witomińskim    b) przy Spokojnej    c) na Oksywiu    d) w Orłowie

14. Ile do tej pory przyznano medali im. E. Kwiatkowskiego?
a) 22    b) 48    c) 60    d) 90

15. W jakiej dzielnicy w latach 30-tych XX wieku znajdował się Obóz Emigracyjny?
a) Grabówek    b) Działki Leśne    c) Mały Kack    d) Chylonia

16. Ile jest linii autobusowych oznaczonych tylko literką, jadących choć na fragmencie trasy na terenie Gdyni?
a) 4    b) 5    c) 6    d) 7

17. Podaj nazwiska trzech pierwszych honorowych obywateli Gdyni
Józef Piłsudski
Ignacy Mościcki
Eugeniusz Kwiatkowski

18. Komu Miejska Rada Narodowa przyznała honorowe obywatelstwa w latach PRL (proszę podać przynajmniej 2 nazwiska)
Kazimierz Rusinek
Konstanty Rokossowski
Amazasp Babadżanian
Nikołaj Szablikow

19. Podaj nazwisko komendanta głównego Straży Obywatelskiej w Gdyni we wrześniu 1939r.
a) Jerzy Michalewski    b) Marian Teleszyński    c) Konstanty Jacynicz

20. Jak nazywał się gdyński lekarz, który w lutym 1944 r. został „cichociemnym”
i adiutantem gen. Leopolda Okulickiego.
a) Jerzy Michalewski    b) Marian Teleszyński    c) Konstanty Jacynicz

21. Jak nazywał się dowódca 1. Batalionu Morskiego, który w składzie Frontu Pomorskiego zajmował przyznane Polsce traktatem wersalskim wybrzeże morskie
a) Jerzy Michalewski    b) Marian Teleszyński    c) Konstanty Jacynicz

22. Jaką miał nazwę polski niszczyciel rakietowy w latach 80. XX wieku bazujący w Gdyni?
a) Moskwa    b) Warszawa    c) Praga    d) Marszałek Żukow

23. Wyjaśnij skrót CAS:
a) Chrześcijańska Armia Studentów    b) Centrum Aktywności Seniora    c) Centralna Agencja  Sportowa    d) Czas Animacji Seniorów

24. Na jakiej szerokości geograficznej leży Gdynia?
a) wschodniej    b) zachodniej    c) północnej    d) południowej

25. W którym roku obchodzono pierwsze „Święto Morza”?
a) 1930    b) 1931    c) 1932    d) 1933

26. Dopasuj kina do dzielnic:
1. Grom    2. Marynarz    3. Promień    4. Goplana

a) Obłuże    b) Oksywie    c) Śródmieście    d) Chylonia

Odpowiedzi: 1b 2 a 3 d 4 c
27. T-750 w Gdyni to określenie:
a) kutra rybackiego    b) autobusu z pasażerami    c) schronu przed nalotami bombowymi    d) kamienicy w centrum Gdyni

28. „Steinberg” to dawne określenie
a) Pustek Cisowskich    b) Nowych Szkotów    c) Kamiennej Góry    d) Oksywskich Błot

29. Jaki kryptonim miała morska operacja wyprowadzenia do Anglii trzech polskich niszczycieli w 1939 roku?
a) Moskwa    b) Warszawa    c) Pekin    d) Tokio

30. Proszę dopasować nazwy grup ulic do dzielnic Gdyni
1. Walerianowa, Gorczycowa, Nagietkowa, Poziomkowa
2. Żwirowa, Murarska, Piaskowa, Zbożowa
3. Zielona, Biała, Błękitna, Granatowa
4. Izydy, Amona, Aresa, Atlasa
5. Damroki, Remusa, Stolemów, Krośniąt

a. Chwarzno – Wiczlino
b. Cisowa
c. Oksywie
d. Dąbrowa
e. Wielki Kack

Odpowiedzi: 1d 2b 3c 4a 5e

31. Na granicy jakich dzielnic znajduje się Węzeł Żołnierzy Wyklętych?
a) Cisowa/Chylonia    b) Chylonia/Leszczynki    c) Leszczynki/Grabówek    d) Chylonia/Grabówek

32. W którym roku odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe po II wojnie?
a) 1976    b) 1980    c) 1990    d) 1994
33. Pod jakim adresem (ulica) znajduje się kamienica Hundsdorffów?
a) Świętojańska    b) Starowiejska    c) Abrahama    d) 3 Maja

*uznawane były obie odpowiedzi

34. W której gdyńskiej szkole nauczycielem był Lucjan Cylkowski?

Szkoła Podstawowa nr 1

35. Gdzie obecnie stoi pomnik tzw.„Nataszy” przeniesiony ze Skweru Kościuszki?
a) ulica Hutnicza    b) cmentarz w Redłowie    c) jednostka na Babich Dołach    d) teren Komendy Portu Wojennego

36. Która dzielnica spośród wymienionych ma najmniej mieszkańców?
a) Dąbrowa    b) Cisowa    c) Grabówek    d) Działki Leśne

37. Jaka dzielnica spośród wymienionych nie sąsiaduje z Redłowem?
a) Orłowo    b) Mały Kack    c) Kamienna Góra    d) Wzgórze św. Maksymiliana

38. W której z dzielnic rada dzielnicy zamiast 15 radnych, ma 21?
a) Chwarzno- Wiczlino    b) Obłuże    c) Chylonia    d) Oksywie

39. Która z obecnych dzielnic w 1998 roku została połączona w całość z dwóch sąsiadujących?
a) Pustki Cisowskie – Demptowo    b) Witomino – Leśniczówka    c) Chwarzno – Wiczlino    d) Chylonia

40. Jaki film dostał główną nagrodę na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni?
a) „Ida”    b) „Body/Ciało”    c) „Bogowie”    d) „Miasto 44”

41. Która z tych osób przeżyła II wojnę światową?
a) Alfred Dyduch    b) Stanisław Dąbek    c) Antoni Abraham    d) Marian Mokwa

42. Jak nazywa się obecny wiceprezydent Gdyni odpowiedzialny m.in. za kwestie gospodarcze?
a) Michał Guć    b) Bogdan Stasiak    c) Katarzyna Gruszecka – Spychała    d) Bartosz Bartoszewicz

43. Jak nazywała się ulica Janka Wiśniewskiego przed zmianą nazwy?
a) Janka Krasickiego    b) Stoczniowa    c) Juliana Marchlewskiego    d) Feliksa Dzierżyńskiego

44. W którym roku kościół pw. NMP na ulicy świętojańskiej zyskał kopułę na swojej wieży?
a) 1924    b) 1927    c) 1931     d) 1933

45. Która szkoła podstawowa w Gdyni nosi imię Eugeniusza Kwiatkowskiego?
a) SP 6    b) SP 10    c) SP 21    d) SP 45

46. W której dzielnicy znajduje się Muzeum Motoryzacji?
a) Cisowa    b) Leszczynki    c) Śródmieście    d) Wzgórze Św. Maksymiliana

47. Na terenie której dzielnicy znajduje się tablica upamiętniająca pobyt w Gdyni Roberta Baden-Powella, twórcy światowego skautingu?
a) Śródmieście    b) Kamienna Góra    c) Wzgórze Św. Maksymiliana    d) Redłowo

48. Jak nazywał się architekt, twórca wielu przedwojennych modernistycznych kamienic
w Śródmieściu Gdyni?
a) Teodor Axentowicz    b) Stefan Adamski    c) Stanisław Szwechowicz    d) Zbigniew Kupiec

49. Na jakiej ulicy w Gdyni znajduje się Biuro Porad Obywatelskich?
a) 3 Maja    b) Traugutta    c) Świętojańskiej    d) 10 Lutego

50. Która z poniższych osób nie była związana z Tajnym Hufcem Harcerzy?
a) Alfred Śmierzchalski    b) Benedykt Porożyński    c) Antoni Heda „Szary”    d) Lucjan Cylkowski

51. Jak nazywa się znana gdyńska rodzina, właścicieli Domku Abrahama?
a) Gruba    b) Radtke    c) Skwiercz    d) Grzenkowicz

52. Jak nazywał się statek wiozący uciekinierów z Prus Wschodnich, który wyruszył z Gdyni
i został zatopiony przez radziecki okręt w okolicach Łeby w styczniu 45?
MS Wilhelm Gustloff

53. Proszę wymienić choć jedno nazwisko osoby skazanej na śmierć procesie uczestników
tzw. „spisku komandorów”
kmdr por. Kasperski, kmdr Mieszkowski, kmdr por. Przybyszewski, kmdr Staniewicz i kmdr Wojcieszek
54. Która z wymienionych osób nie ma w Gdyni pomnika?
a) Kazimierz Porębski    b) Mariusz Zaruski    c) Tadeusz Wenda    d) Ryszard Kukliński
55. W którym roku zakończono budowę mauzoleum gen pp. Gustawa Orlicz – Dreszera na Oksywiu?
a) 1929    b) 1935    c) 1938    d) 1939

56. Budowa którego z gdyńskich obiektów wiązała się z jedną z największych afer korupcyjnych w przedwojennej Polsce?

a) budynek ZUS na 10 Lutego    b) budynek Urzędu Morskiego na Chrzanowskiego    c) budynek Poczty Polskiej na 10 Lutego    d) budynek Urzędu Miasta na Piłsudskiego

57. Na terenie którego z gdyńskich klasztorów mieszkał o. Maksymilian Maria Kolbe podczas odwiedzania Gdyni w latach 1937- 39?
a) redemptorystów    b) jezuitów    c) franciszkanów    d) urszulanek

58. Jak nazywał się twórca przedwojennej „Galerii Morskiej”?
a) Antoni Suchanek    b) Marian Mokwa      c) Wacław Szczeblewski     d) Teofil Zegarski

59. Co łączy osoby Stanisława Sieradzana, Janusza Żebrowskiego i Zygmunta Glinieckiego?

a) to laureaci medalu Kwiatkowskiego    b) to przedwojenni radni Miasta Gdyni    c) to osoby zabite podczas masakry w grudniu 1970    d) to osoby kierujące strajkiem w Stoczni Komuny Paryskiej w 1980