Półfinał konkursu wiedzy o Gdyni

Opublikowany : 21.04.2016 r.

Wyniki – półfinał konkurs wiedzy o Gdyni

lp. Nazwisko: Imię: wynik półfinał  
1 Rogalska Joanna 50,25 gratulujemy zapraszamy do finału
2 Bruszewska Joanna 47,75 gratulujemy zapraszamy do finału
3 Chajęcki Jacek 46,25 gratulujemy zapraszamy do finału
4 Malinowski Łukasz 44,25 gratulujemy zapraszamy do finału
5 Olejnik Izabela 44,25 gratulujemy zapraszamy do finału
6 Eckert Łukasz 44,25 gratulujemy zapraszamy do finału
7 Drogoń Arkadiusz 43,5 gratulujemy zapraszamy do finału
8 Krzyżyńska Olga 43 gratulujemy zapraszamy do finału
9 Wąsowicz Filip 43 gratulujemy zapraszamy do finału
10 Szymłowski Tomasz 42,75 gratulujemy zapraszamy do finału
11 Widera Beata 41,25  
12 Sułkowski Wojciech 41,25  
13 Wysokiński Piotr 41,25  
14 Balsewicz Małgorzata 40,75  
15 Mierzejewska Wioletta 40,5  
16 Narloch Łukasz 39,5  
17 Schmidt Julianna 39  
18 Schmidt Zbigniew 38,75  
19 Gajos Dawid 38,75  
20 Różyński Paweł 37,25  
21 Ramutkowski Ireneusz 37  
22 Borowski Rafał 36,5  
23 Kraciński Bogusław 36,5  
24 Pietrzak Jan 36,5  
25 S. Adam 36,25  
26 Kurkowski Piotr 36,25  
27 Ziętkiewicz Małgorzata 35,5  
28 Biernacik Hanna 35,5  
29 Kordaczuk Lech 35,5  
30 Krause Zdzisław 35  
31 Jastrzembski Andrzej 34,5  
32 Jażdżewski Jacek 32,75  
33 Kowalczyk Ewa 32,5  
34 Labuda Michał 31,5  
35 Jankowiak Anna 31,25  
36 Paradowski Piotr 30,75  
37 Zujewski Bronisław 30,5  
38 Samujło Anna 30,25  
39 Brzeska-Deli Maria 30  
40 Jankowski Krzysztof 30  
41 Chwiejczak Aleksandra 29,75  
42 Pajdak Joanna 29,5  
43 Felon Michał 27,75  
44 Makuch Paula 27,25  
45 Kowalewska Marta 26,75  
46 Kiezik Paulina 25,5  
47 Doliwa-Dobrowolska Marianna 24,25  
48 Blok Zenon 23,25  
         
    maksymalna liczba punktów    

Ogłoszenie wyników półfinału konkursu wiedzy o Gdyni

28.04.2016 – czwartek godz. 16:30 sala 105 Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

zapraszamy

———————————————————————————————————

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy.

Oto półfinałowy test wiedzy o Gdyni:

1. Jak nazywają się obecnie ulice, które przed wojną nazywały się:
Wiejska – STAROWIEJSKA
Kuracyjna – 10 LUTEGO
Mościckich – WÓJTA RADTKEGO
Szosa Gdańska – MORSKA / Aleja Zwycięstwa

2. Proszę dopasować obecne nazwy ulic do nazw z czasów PRL

1. Wincentego Gruny                                                    A Janka Wiśniewskiego
2. Feliksa Dzierżyńskiego                                             B Legionów
3. Juliana Marchlewskiego                                           C Herberta
4. Czołgistów                                                                  D Hallera
5. Lanoty                                                                        E Unruga
6. Róży Luksemburg                                                    F Piłsudskiego

1E       2B      3A     4F     5C     6D

3. Proszę usystematyzować ulice w kolejności ich mijania, gdy wędrujemy ulicą Świętojańską od strony Urzędu Miasta w stronę Placu Kaszubskiego (cyferka 1 oznacza pierwszą w kolejności przecznicę itd.)
7——— Zygmuntowska
3———Żwirki i Wigury
8———Skwer Kościuszki
1———I Armii WP
5———Wybickiego
6———Armii Krajowej
9———Pułaskiego
4———Obrońców Wybrzeża
10———Derdowskiego
2———Kilińskiego

4. Jak w czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej nazywała się ulica 10 Lutego?
a) Gotenstrasse                                           b) Adolf Hitler Strasse
c) Hermann Göring Strasse              d) Litzman Strasse

5. Dopasuj ulice do dzielnic

1 Warszawska                                             A Chylonia
2 Wrocławska                                             B Mały Kack
3 Kartuska                                                  C Orłowo
4 Rumska                                                    D Działki Leśne
5 Sieradzka                                                 E Pustki Cisowskie – Demptowo

Odpowiedzi 1D      2C      3A      4E      5B    

1 Radtkego                                                A Chwarzno – Wiczlino
2 Mokwy                                                   B Grabówek
3 Wachowiaka                                          C Redłowo
4 Kaczmarskiego                                     D Wzgórze Św. Maksymiliana
5 Niemena                                                E Śródmieście

Odpowiedzi 1E      2C  3D     4B      5A

1 Strażacka                                              A Grabówek
2 Stolarska                                              B Chylonia
3 Adwokacka                                          C Orłowo
4 Kapitańska                                           D Obłuże
5 Gospodarska                                       E Witomino – Radiostacja

Odpowiedzi 1E     2D.     3C.     4A.     5B.

1 Bzowa                                                      A Pustki Cisowskie – Demptowo
2 Akacjowa                                                B Orłowo
3 Bazyliowa                                               C Dąbrowa
4 Lipowa                                                   D Wielki Kack
5 Zielna                                                      E Witomino – Radiostacja

Odpowiedzi     1A.     2B     3C.     4D.     5E.

6. W eliminacjach pytaliśmy o ostatniego Honorowego Obywatela Gdyni. Kto jest przedostatnim?

ANDRZEJ KOŁODZIEJ

7. Tak zwana „ławeczka Kaszubów” stojąca na Placu Kaszubskim, nawiązuje do postaci:

a) Elżbiety i Jakuba Pranga                     b) Elżbiety i Jakuba Miotke
c) Elżbiety i Jakuba Pryczkowskich        d) Elżbiety i Jakuba Scheibe

8. Dopasuj imię i nazwisko do dat urodzenia i śmierci

1.Tadeusz Wenda                               A.1892             A.1923
2. Eugeniusz Kwiatkowski                 B.1864             B.1939
3. Antoni Abraham                             C.1869             C.1948
4. Stanisław Dąbek                             D.1888             D.1974
5. Stefan Żeromski                             E.1863             E.1925

Odpowiedzi 1 E|C 2D|D 3C|A 4A|B 5B|E

9. Jak nazywała się kawiarnia artystyczna uruchomiona przez Wandę Andrzejewską w 1948 roku w budynku 3 Maja 27?

„CYGANERIA”

10. Jak nazywało się pierwsze stałe kino w Gdyni, na początku nieme, w budyneczku na pl. Chrobrego (obecne skrzyżowanie 3 Maja i 10 Lutego)?

„CZARODZIEJKA”

11. Jak nazywa się niemieckie miasto siostrzane Gdyni, które m.in. sfinansowało projekt urządzenia jednego z gdyńskich parków ?

KILONIA

12. W 1930 roku powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. W jego ramach kursowały:

a) 3 linie autobusowe obsługiwane przez 10 autobusów
b) 6 linii autobusowych obsługiwanych przez 8 autobusów
c) 10 linii autobusowych obsługiwanych przez 14 autobusów
d) 14 linii autobusowych obsługiwanych przez 42 autobusy

13. Obecny Młodzieżowy Dom Kultury rozpoczął funkcjonowanie:

a) w 1951 roku na Żeromskiego           b) w 1956 roku na Bema
c) w 1961 roku na Żeromskiego                    d) w 1991 roku na Grabowo

14. Kto z gdyńskich urzędników pełnił uprzednio funkcje sekretarza Magistratu we Wrocławiu, burmistrza Włocławka, sekretarza magistrackiego we Wrocławiu, kierownika starostwa w Sępólnie i prezydenta Włocławka?

a) Jan Radtke                                                       b) Franciszek Sokół
c) Augustyn Krauze                                       d) Antoni Jasiński

15. Jak nazywał się kapitan piechoty i Marynarki Wojennej, dowódca kontrwywiadu Obrony Wybrzeża, obrońca Półwyspu Helskiego, skazany przez Niemców na 4-krotną karę śmierci i w 1942 roku zgilotynowany w Królewcu, którego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Witomińskim?

a) Stanisław Zaucha                                            b) Antoni Kasztelan
c) Zygmunt Horyd                                              d) Włodzimierz Steyer

16. Wymień wszystkie dzielnice Gdyni, których nazwa zaczyna się na literę „W”

WZGÓRZE Ś. MAKSYMILIANA, WIELKI KACK, WITOMINO RADIOSTACJA,
WITOMINO LEŚNICZÓWKA

17. Jakie kolory pieszych szlaków turystycznych można znaleźć na terenie Gdyni?

a) żółty, zielony i niebieski                          b) żółty, czarny i czerwony
c) zielony, niebieski i czarny                       d) żółty, zielony i czerwony

18. Co obecnie znajduje się w drugiej siedzibie gdyńskiego magistratu?

a) Urząd Morski                                                 b) stacja sanitarno – epidemiologiczna
c) instytut meteorologii i gospodarki wodnej d) Biuro Hydrograficzne MW

19. W jakich latach działała latarnia morska na Oksywiu?

a) 1887 – 1933                                             b) 1911 – 1939
c) 1933 – 1945                                                d) 1945 – 1948

20. Najstarszy w Gdyni męski chór „Dzwon Kaszubski” obchodzi w tym roku swój jubileusz:

a) 85 – lecia                                               b) 60 – lecia
c) 50 – lecia                                                   d) 45 – lecia

21. Przez szeregi gdyńskiej Rady Miasta po 1990 roku przewinęło się wiele osób i różne między nimi były relacje osobiste i rodzinne. Które zdanie jest nieprawdziwe?

W kolejnych kadencjach po 1990 roku (niekoniecznie bezpośrednio po sobie) zasiadali w Radzie Miasta Gdyni:
a) mąż i żona                                  b) brat i siostra
c) teść i zięć                                    d) ojciec i córka

22.   Jakie jest powiązanie Gdyni z powieścią o Jamesie Bondzie?

a) Mama Jamesa Bonda mieszkała w Gdyni

b) James Bond miał apartament na Kamiennej Górze

c) jeden z kadrów filmu „Golden Eye” pochodzi z orłowskiego klifu

d) urodził się tu jeden z przeciwników Bonda, Ernst Stavro Blofel

23. Kamienica Orłowskich, przy Świętojańskiej 68, zaprojektowana przez Zbigniewa Kupca, mieszcząca niegdyś w sobie dom towarowy „Bon Marche”, obecnie na parterze mieści……

EMPIK

24    W jakiej dzielnicy stoi kapliczka przedstawiająca figurę Matki Boskiej, postawiona dla upamiętnienia cudownego ocalenia pracujących przy budowie kolei robotników?

WIELKI KACK – ŹRÓDŁO MARII

25.   Na budynku której z gdyńskich stacji kolejowych umieszczona jest tabliczka poświęcona Antoniemu Hedzie „Szaremu”, aresztowanemu w tym miejscu przez służbę bezpieczeństwa?

PKP GDYNIA CHYLONIA

26.W którym roku piłkarze gdyńskiej „Arki” zdobyli Puchar Polski?

a) 1974                                                                                                                    b) 1978

c) 1979                                                                                                                     d) 1981

27. Dopasuj patronów do instytucji

1.      Danuta Baduszkowa                                      A VI LO

2.      Witold Gombrowicz                                       B Teatr Muzyczny

3.      Wacław Sierpiński                                         C III LO

4.      Komisja Edukacji Narodowej                       D XIII LO

5.      Gdyńscy Harcerze                                          E I ALO

6.      Marynarka Wojenna                                     F Teatr Miejski

7.      Zasłużeni Ludzie Morza                                 G Gimnazjum nr 1

8.      Kamil Baczyński                                             H IV LO

Odpowiedzi

1B…….2F………3A……..4H……….5G………..6C………7E………8D……

28.  Czy w Gdyni przebywały wojska polskie, walczące z Rosją Sowiecką w 1920 r?

a) Nie – Gdynia i Pomorze były poza strefą działań wojennych

b) Tak – rozbite oddziały sowieckie uciekały m. in. do Wolnego Miasta Gdańska – ścigane m. in. przez oddziały stacjonujące w Gdyni

c) Tak, Gdynia była strefa tranzytową dla żołnierzy polskich, ewakuowanych z frontu wschodniego.

29.  Powołane w 1920 r. Kierownictwo Budowy Portu w Gdyni podlegało:

a) Ministrowi Spraw Wojskowych

b) Ministrowi Przemysłu i Handlu

c) Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej

30.  Jak nazywała się pierwsza apteka gdyńska?

a) „Apteka Morska”

b) „Apteka pod Gryfem”

c) „A. Małecki – Pierwsza Apteka Gdyńska

31. Pierwszym notariuszem gdyńskim był:

a) Hilariusz Ewert-Krzemieniewski

b) Mieczysław Mosiewicz

c) Wiktor Roszczynialski

32.  Pierwszy bank otwarty w Gdyni, to:

a) Bank Gospodarstwa Krajowego – Oddział w Gdyni

b) Bank Polski S.A. – Oddział w Gdyni

c) „Miejska Kasa Oszczędności

33.  Ile jest filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni?

a) 8                                                                                               b) 14

c) 20                                                                                           d) 25

34.  Jak nazywał się artysta, który kilka dni przed wybuchem II wojny światowej dał w Gdyni wielki koncert, z którego dochód przeznaczony został na Fundusz Obrony Morskiej?

JAN KIEPURA

35.  Która z tych osób nie jest pochowana w Gdyni?

a) Augustyn Krauze                                                                                                 b) Hilary Jastak

c) Karol Olgierd Borchardt                                                                                    d) Franciszek Sokół

36.  Dopasuj, w której dzielnicy mieszkali:

1.      Antoni Abraham                                            A Chylonia

2.      Karol Olgierd Borchardt                                B Orłowo

3.      Antoni Jasiński                                               C Kamienna Góra

4.      Augustyn Krauze                                            D Śródmieście

Odpowiedzi

1D………….2C……………3A…………..4B…………….

37.  Ilu z obecnych radnych miasta Gdyni jest w składzie Rady Miasta nieprzerwanie od pierwszych wolnych wyborów samorządowych (1990), czyli siódmą kadencję?

a) nikt                                                                                            b) 1

c) 3                                                                                                 d) 6

38.  W którym roku do portu w Gdyni wpłynął pierwszy zagraniczny statek?

a) 1922                                                                                        b) 1923

c) 1924                                                                                         d) 1926

39.  W ubiegłym, zakończonym już sezonie, piłkarki ręczne Vistalu Gdynia zajęły:

a) pierwsze miejsce – zdobywając tytuł Mistrzyń Polski

b) drugie miejsce – zdobywając wicemistrzostwo Polski

c) trzecie miejsce – zdobywając brązowe medale

d) czwarte miejsce – znajdując się tuż za strefą medalową

40.  Jaka dzielnica Gdyni ma największą gęstość zaludnienia?

a) Kamienna Góra                                                                                           b) Chylonia

c) Grabówek                                                                                                          d) Śródmieście

41.  W którym roku Festiwal Polskich Filmów Fabularnych przeniesiono z Gdańska do Gdyni?

a) 1983                                                                                                                        b) 1987

c) 1991                                                                                                                         d) 1995

42.  Gdzie (na terenie której dzielnicy) znajdował się pomnik Bitwy pod Oliwą, wzniesiony w 1934 roku, a zniszczony przez Niemców podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku?

OKSYWIE – RONDO PRZED KOMENDĄ PORTU WOJENNEGO GDYNIA.

43.  Jakie tytuły nosiły gazety gdyńskie, prowadzone przez Stanisława Bendera, które miały charakter wybitnie szantażowy, polegający na wymuszaniu okupu od przedsiębiorstw i handlowców w zamian za nie opublikowanie paszkwilu (wystarczy jeden tytuł)?

Express Portowy”, „Nowiny Portowe

44.  Jak nazywał się absolwent pierwszego rocznika Szkoły Morskiej w Tczewie, który został pierwszym kapitanem żeglugi wielkiej na polskim statku (było to
w 1927 r.)

Leon Rusiecki

45.  Jak nazywał się ostatni przed wojną dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej
w Gdyni (zginął we wrześniu 1939 r.)

Kpt. ż. w. Stanisław Kosko

46.  W którym roku „Dar Pomorza” wyruszył w rejs dookoła świata i kto nim dowodził?

W 1934, rejs trwał rok, komendantem był kpt. ż. w. Konstanty Maciejewicz

47.  W którym roku stanął i ile czasu trwała budowa budynku Sądu przy pl. Konstytucji?

w 1936 r., postawiony w 9 miesięcy

48.  W którym roku została przerzucona nad torami kładka dla pieszych, łącząca ulicę Morską z drogą do portu, nad stacją Gdynia Stocznia, świadek dramatycznych wydarzeń Grudnia 1970?

1933

49.  W jakiej dzielnicy jest stacja kolejowa Gdynia Grabówek a w jakiej Gdynia Leszczynki?

Gdynia Grabówek – dzielnica LESZCZYNKI

Gdynia Leszczynki – dzielnica CHYLONIA

50.  Statki „Białej Floty”: „Wanda” i „Jadwiga” w 1928 roku otrzymały imiona córek:

a) Eugeniusza Kwiatkowskiego,                                                          b) Tadeusza Wendy,

c) Józefa Piłsudskiego,                                                                         d) Stanisława Dąbka

51.  Podaj nazwę pociągu pancernego zbudowanego w Warsztatach MW na Oksywiu

a) Żuk,                                                                                            b) Traszka,

c) Smok Kaszubski,                                                                      d) Latający Holender

52.  Kto był pierwszym kapitanem na „Zawiszy Czarnym” aż do wybuchu II wojny?

a) Mariusz Zaruski,                                                                         b) Karol Olgierd Borchardt,

c) Krzysztof Baranowski,                                                                  d) Witold Butlewski

53.  W którym roku otwarto w Gdyni Szkołę Morską przeniesioną z Tczewa?

a) 1920,                                                                                          b) 1930,

c) 1933,                                                                                          d) 1936

54.  Kto powiedział: „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”?

a) Antoni Abraham                                                                     b) Hieronim Derdowski

c) Aleksander Majkowski                                                           d) Bernard Chrzanowski

55.  Na jakim transatlantyku płynął z Gdyni do Ameryki Południowej w 1939 r. Witold Gombrowicz?

a) Piłsudski                                                                                     b) Chrobry

c) Sobieski                                                                                     d) Batory

56.  Która z tych linii trolejbusowych jest najdłuższa ?

a) 23                                                                                                               b) 24

c) 27                                                                                                               d) 29

57.  Proboszczem której parafii był brat wójta Jana Radtke, Stefan?

a) Chrystusa Dobrego Pasterza                                                              b) Chrystusa Króla

c) Chrystusa Miłosiernego                                                                       d) Świętej Rodziny

58.  Co to jest faleza?

a) odbojnica fal                                                                                       b) urwisko klifu

c) element olinowania                                                                            d) jarzmo steru

59.  Który z rezerwatów nie leży w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?

a) Kępa Redłowska                                                                            b) Kacze Łęgi

c) Łęg nad Sweliną                                                                                d) Cisowa

60.  Ile zabytków Gdyni zbudowanych po II wojnie światowej jest wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków (do końca 2015 roku)

a) 2                   b) 3               c) 4

61.  Który zabytek Gdyni wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków jest najmłodszy?

a) kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
b) zespół dworca kolejowego Gdynia Główna
c) dom handlowy „Batory”

62.  Który zabytek Gdyni został ustanowiony Pomnikiem Historii?

a) kościół p.w. Michała Archanioła na Oksywiu
b) układ urbanistyczny śródmieścia
c) układ urbanistyczny Kamiennej Góry

63.  Ile jest w Polsce Pomników Historii (do końca 2015 roku)?

a) 45              b) 50             c) 60

 

Nasi Półfinaliści :

Wioletta Mierzejewska
Łukasz Narloch
Jacek Chajęcki
Robert Chrzanowski
Joanna Rogalska
Małgorzata Balsewicz
Joanna Bruszewska
Zbigniew Schmidt
Filip Wąsowicz
Arkadiusz Drogoń
Paweł Różyński
Małgorzata Ziętkiewicz
Łukasz Malinowski
Zbigniew Sandach
Łukasz Eckert
Piotr Paradowski
Jan Pietrzak
Ireneusz Ramutkowski
Rafał Borowski
Marianna Doliwa-Dobrowolska
Anna Jankowiak
Krzysztof Jankowski
Jacek Jażdżewski
Izabela Olejnik
Piotr Wysokiński
Andrzej Jastrzembski
Olga Krzyżyńska
Tomasz Szymłowski
Lech Kordaczuk
Zdzisław Krause
Wojciech Sułkowski
Dawid Gajos
Beata Widera
Bronisław Zujewski
Bogusław  Kraciński
Adam S.
Julianna Schmidt
Hanna Biernacik
Przemysław Kuczyński
Michał Labuda
Paulina    Kiezik
Zenon Blok
Maria Brzeska-Deli
Michał Felon
Piotr Kurkowski
Paula Makuch
Joanna Pajdak
Ewa Kowalczyk
Aleksandra Chwiejczak
Marta Kowalewska
Anna Samujło

są zaproszeni w najbliższą niedzielę 24 kwietnia. O godz. 11:00 rozpocznie się pisanie testu w ramach rozgrywki półfinałowej. Na podanie prawidłowych odpowiedzi na zadania w teście będziecie mieli Państwo 60 minut.

Miejsce: sala Morska Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni (budynek II).

Uczestników półfinału zapraszamy już od godz. 10:30