Gdyni na urodziny – publikacja Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Opublikowany : 08.03.2016 r.

Jubileusz dziewięćdziesięciolecia  Gdyni stał się przyczynkiem do wydania przez Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli książki Gdyni na urodziny.

okładka

Jest to publikacja zawierająca scenariusze uroczystości szkolnych możliwych do realizacji na wszystkich etapach edukacyjnych. Scenariusze poświęcone są historii i teraźniejszości naszego miasta, a ich twórcy to nauczyciele wywodzący się z różnych szkół i przedszkoli. Powyższa publikacja jest już czwartą z serii książek związanych z edukacją gdyńską. Pierwsza z nich – Gdyńskie projekty edukacyjne – jest zbiorem gotowych do realizacji projektów, których motywem przewodnim jest Gdynia. Kolejna książka – Lekcje z Gdynią w tle – zawiera scenariusze zajęć (wszystkie dotyczą naszego miasta) dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W kolejnej publikacji – Maskę zrzuć – zostały umieszczone scenariusze spektakli profilaktycznych, będące pokłosiem realizowanego przez Komendę Miejską Policji w Gdyni Konkursu Małych Form Teatralnych. Wiele cennych materiałów edukacyjnych dotyczących naszego miasta można również znaleźć w wydawanym przez GODN Gdyńskim Kwartalniku Oświatowym. Wszystkie publikacje wydawane przez ośrodek trafiają bezpłatnie do gdyńskich placówek i reprezentujących je nauczycieli. Wersie elektroniczne znajdują się na stronie ośrodka – www.godn2012.strefa.pl. Zachęcamy, szczególnie nauczycieli, do korzystania z nich.