Kalendarium

Opublikowany : 18.01.2016 r.

Ponieważ świętowanie jubileuszu 90- lecia Gdyni ma być sumą wydarzeń i aktywności proponowanych przez różne środowiska i grupy, dlatego też kalendarium jest ciągle aktualizowane, uzupełniane i modyfikowane – i takim ma być, dając szansę wpisania do niego kolejnych pomysłów i akcji, które pojawią się w trakcie roku. Nie ma tu również wpisanych jeszcze kilku ważnych dla ogółu gdynian wydarzeń, które jeszcze nie są ostatecznie określone terminowo dookreślone – gdy tylko będzie to jasne, znajdzie to odzwierciedlenie w kalendarium.

Wszystkie osoby i instytucje chcące swoimi inicjatywami wzbogacić nasze świętowanie, zachęcamy do kontaktu! Lista działań i aktywności jest otwarta, a świętować zamierzamy przez cały rok :)